_________
Štipendiá

–––––––––
Štipendijný program

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o.
je určený žiakom stredných odborných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti
už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.

» Štipendiá pre študentov VŠ
» Law Student in KMS
» Štipendiá pre študentov SŠ

Koho hľadáme

Žiakov stredných odborných škôl so zameraním na odbory:

  • Mechanik nastavovač

  • Mechanik strojov a zariadení
  • Mechanik mechatronik
  • Mechanik elektrotechnik
  • Programátor obrábacích strojov a zariadení
  • Autoopravár – karosár, lakovník
  • Mechanik špecialista automobilovej výroby

Ponúkame

  • Motivujúce finančné ohodnotenie vo forme podnikového štipendia

  • Počas štúdia platený odborný výcvik/odbornú prax
  • Po ukončení štúdia prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Výberový proces

Pre viac informácii  je potrebné kontaktovať oddelenie Vzdelávania: vzdelavanie@kia.sk.