_________
Záujmové aktivity

–––––––––
Športové a oddychové aktivity pre zamestnancov

Spoločnosť Kia Motors Slovakia ponúka svojim zamestnancom možnosť využiť svoje priestory pre rôzne voľnočasové aktivity. Počet a rozsah týchto aktivít často odráža priamo návrhy zamestnancov. KMS pre niektoré z aktivít dokonca prenajíma externé priestory, ktoré sú v danom čase vyhradené len pre našich zamestnancov (napr. korčuľovanie na ľade).

Aktuálne podporované aktivity:

Prázdny

Od jari do jesene využívajú zamestnanci pre futbal kvalitne udržiavaný trávnik
s vyznačenými čiarami a bránami, samozrejme. 
K záveru sezóny už neodmysliteľne patrí turnaj medzi jednotlivými oddeleniami a našimi dodávateľmi.

Stolný tenis (či skôr familiárne „ping-pong") si môžu zamestnanci zahrať v určenej miestnosti
v rámci Vzdelávacieho strediska počas
celého roka.

Od jesene do jari majú zamestnanci možnosť - vždy jeden víkendový deň v týždni - využívať klzisko na zimnych štadiónoch 
v Žiline a Martine. V rámci určeného času je plocha vyhradená výhradne pre našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Na základe podnetov od samotných zamestnancov sme v roku 2019 spustili
aj tanečné kurzy. Pre záujemcov o hodiny spoločenského tanca sú raz za týždeň vyhradené priestory vo Vzdelávacom stredisku, kde sa im venujú profesionálni tanečníci.

Aj pre nadšencov relaxačných cvičení a meditácie
sa v našom závode nájde priestor.
Pre cvičenie jogy pod dozorom skúsených lektorov sú raz týždenne vyhradené priestory nášho Zdravotného strediska priamo v areáli spoločnosti.

Navyše k aktivitám, ktoré organizačne zastrešuje KMS, môžu zamestnanci
za výhodných podmienok využívať aj tzv. MultiSport kartu
S ňou môžu navštíviť množstvo športovo-rekreačných zariadení, pričom každý deň si vyberú jedno, ktoré im vyhovuje.

Keďže mimopracovných aktivít, o ktoré maju naši zamestnanci záujem, je oveľa viac, spoločnosť sa rozhodla poskytnúť im ešte ďalšiu formu podpory. Konkrétne, keďže ide o tzv. tímové aktivity, v prípade, že naši zamestnanci vytvoria pri akejkoľvek šporotvej či aktívnej činnosti tím min. 5 ľudí, spoločne danú aktivitu absolvujú a zdokladujú, dostanú kompenzáciu vo výške 50 % nákladov (max. 10 eur osoba / mesiac).

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.