záUJMOVÉ AKTIVITY

Prázdny

Športové a oddychové aktivity pre zamestnancov

Spoločnosť Kia Slovakia ponúka svojim zamestnancom možnosť využiť svoje priestory pre rôzne voľnočasové aktivity. Počet a rozsah týchto aktivít často odráža priamo návrhy zamestnancov. Kia Slovakia s. r. o. pre niektoré z aktivít dokonca prenajíma externé priestory, ktoré sú v danom čase vyhradené len pre našich zamestnancov (napr. korčuľovanie na ľade).

Aktuálne podporované aktivity

Prázdny

K aktivitám, ktoré organizačne zastrešuje Kia Slovakia s. r. o., môžu zamestnanci
za výhodných podmienok využívať aj tzv.
  MultiSport kartu
S ňou môžu navštíviť množstvo športovo-rekreačných zariadení, pričom každý deň si vyberú jedno, ktoré im vyhovuje.

Prázdny

Keďže mimopracovných aktivít, o ktoré maju naši zamestnanci záujem, je oveľa viac, spoločnosť sa rozhodla poskytnúť im ešte ďalšiu formu podpory. Konkrétne, keďže ide o tzv. tímové aktivity, v prípade, že naši zamestnanci vytvoria pri akejkoľvek šporotvej či aktívnej činnosti tím min. 5 ľudí, spoločne danú aktivitu absolvujú a zdokladujú, dostanú kompenzáciu vo výške 50 % nákladov (max. 10 eur osoba / mesiac).