INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Prázdny

Podnikové informácie patria medzi najcennejšie aktíva, preto v roku 2013 zaviedla naša spoločnosť Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií. Informačné aktíva sú všetky aktíva, ktoré obsahujú informácie potrebné na realizovanie podnikateľských aktivít, alebo sú prostriedkom na využívanie iných aktív.

Požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti v Kia Slovakia preveril jeden z popredných svetových certifikačných orgánov - spoločnosť DNV GL a na základe výsledkov vykonaného auditu bol našej spoločnosti, ako prvému výrobcovi automobilov na slovenskom trhu vystavený certifikát systému manažérstva podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Organizácie disponujúce týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia informačné aktíva spoločnosti a poskytujú tak istotu aj svojim obchodným partnerom.  Politika systému manažérstva informačnej bezpečnosti