_________
Štipendijný program pre študentov vysokých škôl

–––––––––
Štipendijný program pre študentov vysokých škôl

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.

Koho hľadáme? 

akademickom roku 2019/2020 hľadáme študentov vysokých škôl 1. a 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia, prípadne v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ktorí sú po ukončení štúdia ochotní pracovať na pozíciách špecialistov v oblasti:

 • strojárstvo,
 • elektrotechnika,
 • riadenie kvality
 • ekonomika.

Ponúkame:

 • štipendium 3 000 €/školský rok (vyplatené podľa dĺžky poberania štipendia),
 • študentskú prax v našej spoločnosti,
 • po skončení VŠ práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Podmienky pre uchádzača:

 • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,
 • ochota odpracovať min. 32 hodín mesačne v rámci štipendia,
 • po skončení VŠ ochota pracovať v našej spoločnosti, - záväzok zotrvať v pracovnom pomere 1 rok hneď po skončení VŠ,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B1) a znalosť práce s PC,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • orientácia na výsledok.

Výberový proces:

 • vyplniť prihlášku
 • následne doručiť:
 1. žiadosť o poskytnutie štipendia,
 2. motivačný list študenta,
 3. odporúčanie vedúceho bakalárskej práce,
 4. kópiu indexu,
 • absolvovať výberový pohovor (len vybraní uchádzači),
 • úspešní štipendisti budú vybraní po absolvovaní stáže.

Kontakt:

 • Jakub Brisuda, jbrisuda@kia.sk, 041/515-1326
 • Oddelenie ľudských zdrojov, Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
 • bližšie info