KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Médiá

Komunikácia a vzťahy s verejnosťou


Kia Slovakia s. r. o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom

Tel.: +421 41 515 0111
Mail: media@kia.sk

Kontaktný formulár