ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prázdny

Kia Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, so zavedeným a certifikovaným systémom environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001, ktorý pomáha nielen efektívne riadiť a plniť právne a iné požiadavky, ale tiež neustále zlepšovať ochranu životného prostredia. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, médií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych  opatrení na znižovanie vplyvu na životné prostredie.

Kia Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

  • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia

  • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia

  • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor

  • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti

  • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov

Zameriavame sa na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu.

Spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o. má platné integrované povolenie na prevádzku Kia Slovakia, Závod na výrobu automobiov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd vydané v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Integrované povolenie, ktorého súčasťou je aj zariadenie na zneškodnenie odpadu (Čistiareň odpadových vôd) je zverejnené na webovom sidle Slovenskej inšpekcie životného prostredia http://www.sizp.sk/ v časti IPKZ/Integrované povolenia/Vydané integr.povolenia.

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2021 Kia Slovakia s. r. o. Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu