_________
Vzdelávanie

–––––––––
Školenie zamestnancov

Cieľom oddelenia Vzdelávania je starostlivosť o systematický rozvoj zamestnancov počnúc momentom kedy nastúpia do zamestnania, pokračujúc celým obdobím profesionálneho pôsobenia v spoločnosti.

V roku 2016 zabezpečilo oddelenie Vzdelávania zamestnancom spoločnosti Kia Motors Slovakia spolu 1 377 tréningov v celkovom rozsahu 6 734 tréningových hodín.Tréningy sú vykonávané na pôde moderne vybaveného Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch, v prípade potreby externe.

–––––––––
Realizované rozvojové aktivity

Pre zamestnancov realizujeme nasledovné rozvojové aktivity:

Aktivita

Cieľová skupina

Účel

Forma

1

Orientačné programy

Novo nastúpení a povýšení zamestnanci

Pochopenie štruktúry a spôsobu fungovania spoločnosti, rovnako ako plynulé zapracovanie sa v novom zamestnaní či na pracovnej pozícii.

In-class

2

Kompetenčné tréningy

Supervízori a administratívni zamestnanci

Zvyšovanie úrovne základných, pracovných a riadiacich kompetencií a podpora rozvoja firemnej kultúry.

In-class
Online

3

Technické tréningy

Všetci zamestnanci

Zabezpečiť reálne odborné tréningové potreby a zvyšovať odborné znalosti a spôsobilosti zamestnancov konkrétnych oddelení pre efektívne zvládanie pracovných úloh.

In-class
Online

4

Jazykové kurzy

Všetci zamestnanci

Anglické jazykové kurzy pomáhajú zamestnancom dosiahnuť požadovanú úroveň podľa Európskeho referenčného rámca. Pre kórejských manažérov realizujeme kurzy slovenského jazyka a pre slovenských zamestnancov kurzy kórejského jazyka.

In-class

5

Počítačové kurzy

Všetci zamestnanci

Zabezpečiť rozvoj počítačových zručností pre konkrétne pracovné pozície.

In-class
Online

6

Zákonné kurzy

Všetci zamestnanci

Pravidelným školením a preškolením zamestnancov spoločnosť zabezpečuje plynulý chod výroby a aktualizáciu zákonom ustanovených požiadaviek pre výkon práce.

In-class

7

Programy kariérneho/expertného rozvoja

Zamestnanci s výrazným potenciálom

Rozvíjať nadpriemerný potenciál zamestnancov, respektíve podporovať expertnú pozíciu zamestnanca vo firme.

In-class

 

–––––––––
Vzdelávacie stredisko

Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia sa nachádza 1,5 km od výrobného závodu spoločnosti pri obci Gbeľany.  Prevádzka bola spustená slávnostným otvorením 23. januára 2006. Od roku 2016 sú priestory ponúkané na prenájom pre externé spoločnosti.

Vzdelávacie stredisko disponuje priestrannými miestnosťami a moderným vybavením. 

Pre viac informácii je potrebné kontaktovať oddelenie Vzdelávania:

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Vzdelávacie stredisko, Hlavná 400/1, 013 01 Gbeľany
+421  41 515 1715, vzdelavanie@kia.sk