_________
Záverečné práce

–––––––––
Bakalárske a diplomové práce

Kia Motors Slovakia ponúka študentom možnosť spracovať témy bakalárskych a diplomových prác.
 

Preferované oblasti tém záverečných prác:

  • témy diplomových a bakalárskych prác súvisia s predmetom činnosti Kia Motors Slovakia,
  • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom diplomovej či bakalárskej práce je návrh riešenia,
  • preferujeme študentov so znalosťou anglického jazyka.

Aktuálne témy vypísané spoločnosťou Kia Motors Slovakia

  • Elektromobilita
  • Autonómne riadenie osobných automobilov

Postup:

  • zaslať žiadosť o vypracovanie témy diplomovej alebo bakalárskej práce spolu so životopisom, motivačný list, prečo ste sa rozhodli písať svoju záverečnú prácu v našej spoločnosti,
  • ak vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme vám konzultanta,
  • do 30 pracovných dní vám zašleme vyjadrenie k vašej žiadosti.


Uzávierka žiadostí o vypracovanie diplomovej a bakalárskej práce v spoločnosti Kia Motors Slovakia je k 30. novembru aktuálneho roka. Vaše žiadosti prosím zasielajte na jbrisuda@kia.sk