BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Prázdny

Kia Slovakia ponúka študentom možnosť spracovať témy bakalárskych a diplomových prác.
 

Preferované oblasti tém záverečných prác

 • témy diplomových a bakalárskych prác súvisia s predmetom činnosti Kia Slovakia
 • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom diplomovej či bakalárskej práce je návrh riešenia
 • preferujeme študentov so znalosťou anglického jazyka
   

Aktuálne témy vypísané spoločnosťou Kia Slovakia

 • Elektromobilita
 • Autonómne riadenie osobných automobilov
   

Postup

 • zaslať žiadosť o vypracovanie témy diplomovej alebo bakalárskej práce spolu so životopisom, motivačným listom, prečo ste sa rozhodli písať svoju záverečnú prácu v našej spoločnosti
 • ak vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme vám konzultanta
 • do 30 pracovných dní vám zašleme vyjadrenie k vašej žiadosti


Uzávierka žiadostí o vypracovanie diplomovej a bakalárskej práce v spoločnosti Kia Slovakia je k 30. novembru aktuálneho roka. Vaše žiadosti prosím zasielajte na mistenik@kia.sk