BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Prázdny

Kia Motors Slovakia ponúka študentom možnosť spracovať témy bakalárskych a diplomových prác.
 

Preferované oblasti tém záverečných prác

 • témy diplomových a bakalárskych prác súvisia s predmetom činnosti Kia Motors Slovakia
 • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom diplomovej či bakalárskej práce je návrh riešenia
 • preferujeme študentov so znalosťou anglického jazyka
   

Aktuálne témy vypísané spoločnosťou Kia Motors Slovakia

 • Elektromobilita
 • Autonómne riadenie osobných automobilov
   

Postup

 • zaslať žiadosť o vypracovanie témy diplomovej alebo bakalárskej práce spolu so životopisom, motivačným listom, prečo ste sa rozhodli písať svoju záverečnú prácu v našej spoločnosti
 • ak vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme vám konzultanta
 • do 30 pracovných dní vám zašleme vyjadrenie k vašej žiadosti


Uzávierka žiadostí o vypracovanie diplomovej a bakalárskej práce v spoločnosti Kia Motors Slovakia je k 30. novembru aktuálneho roka. Vaše žiadosti prosím zasielajte na dmarosova@kia.sk

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.