_________
Kontaktné údaje 

–––––––––
Všeobecný kontakt

Adresa

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom
 


Telefón

+421/41/515 0111  
(pracovná doba: 7:00-11:30 hod., 12:00-15:30 hod.)

Ak sa vám nepodarí dovolať, počas pracovnej doby, pošlite nám vašu požiadavku mailom na media@kia.sk.

 

Fakturačné údaje

IČO: 35 876 832
DIČ: 2021787801
IČ DPH: SK2021787801

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 15074/L


Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
EUR účet č.: 0176078362/0900
IBAN: SK98 0900 0000 0001 7607 8362
BIC: GIBASKBX

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.