KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Všeobecný kontakt

Adresa

Kia Slovakia s. r. o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom
 


Telefón

+421/41/515 0111  
(pracovný čas: 7:00-12:00 hod., 12:30-15:30 hod.)

Ak sa vám nepodarí dovolať v pracovnom čase, pošlite nám svoju požiadavku mailom na media@kia.sk

Fakturačné údaje

IČO: 35 876 832
DIČ: 2021787801
IČ DPH: SK2021787801

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 15074/L


Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
EUR účet č.: 0176078362/0900
IBAN: SK98 0900 0000 0001 7607 8362
BIC: GIBASKBX