_________
Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov a služieb

–––––––––
Nákupné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov, ktoré obsahujú podmienky, za ktorých spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. nakupuje od dodávateľov tovary.

Prázdny

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb, ktoré obsahujú podmienky, za ktorých spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. nakupuje od dodávateľov služby.