KVALITA

Prázdny

Kvalita v Kia Slovakia

Pre závod Kia Slovakia a všetkých jeho zamestnancov je hlavným cieľom spokojnosť zákazníkov. Vysokú úroveň kvality zabezpečujú kvalifikovaní a skúsení pracovníci v celom výrobnom procese, počnúc prípravou a plánovaním výroby, cez samotnú výrobu automobilov až po finálnu kontrolu hotových vozidiel.

Kontrola kvality

Viac ako 400 zamestnancov kontroluje kvalitu vyrobených automobilov. Systém riadenia kvality v závode Kia Slovakia bol v roku 2014 recertifikovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou DNV GL Business Assurance podľa platnej normy ISO 9001:2008. Certifikácia renomovanou spoločnosťou potvrdzuje naš dlhodobý cieľ sústrediť sa na kvalitu našich produktov a zaväzuje nás ku neustálemu zlepšovaniu všetkých procesov.