PRE UCHÁDZAČOV

Prázdny

Oddelenia s voľnými pracovnými pozíciami:

Účtovníctvo a financie
Karosáreň
Kontrola cien
Ľudské zdroje
Zamestnanecké vzťahy
Vzdelávanie a prax
Všeobecné záležitosti
Právne oddelenie
Práca s verejnosťou
Informačné technológie
Facility & Utility
Bezpečnosť a životné prostredie
Lisovňa
Motoráreň
Údržba
Riadenie výroby
Manažment predaja
Manažment kvality
Zabezpečovania kvality
Riadenie kvality motora
Vývoj dielov
Všeobecné nakupovanie
Doprava a colné
Technická správa budov a zariadení
Lakovňa
Výroba a montáž motorov
Nákup materiálov a technológií
Kvalita dodávateľov
Supplier Quality