_________
Pre uchádzačov

–––––––––
Pre uchádzačov

Oddelenia s voľnými pracovnými pozíciami:

Účtovníctvo a financie
Karosáreň
Kontrola cien
Ľudské zdroje
Zamestnanecké vzťahy
Vzdelávanie a prax
Všeobecné záležitosti
Právne oddelenie
Práca s verejnosťou
Informačné technológie
Facility & Utility
Bezpečnosť a životné prostredie
Lisovňa
Riadenie výroby
Manažment predaja
Manažment kvality
Zabezpečovania kvality
Riadenie kvality motora
Vývoj dielov
Všeobecné nakupovanie
Doprava a colné
Technická správa budov a zariadení
Výroba a montáž motorov
Nákup materiálov a technológií
Dobrovoľníctvo
Kvalita dodávateľov
Supplier Quality