podniková aUTOBUSOVÁ DOPRAVA

                       Cestovný poriadok 13.7.2024 (excel)

                       Dispečing Danza Trans: 0951 906 069 (regióny Kysuce a Orava)

                       Dispečing Nitrabus: 0905 822 751 (regióny Liptov, Považie, Rajec, Turiec + linky ZA1 a ZA4)  

Prázdny