KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Prehliadka závodu

Prehliadka závodu Kia Slovakia je určená pre našich obchodných partnerov, novinárov, študentov stredných a vysokých technických škôl, ako aj záujemcov z radov verejnosti.

Predtým ako sa rozhodnete navštíviť náš závod a zaregistrovať sa v našom registračnom systéme pre návštevníkov, prečítajte si prosím pozorne všetky
  informácie a podmienky, za ktorých je možné navštíviť výrobný závod Kia Slovakia.

V prípade záujmu o návštevu a prehliadku výrobného závodu prosím vyplňte   registračný formulár

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2021 Kia Slovakia s. r. o. Všetky práva vyhradené