KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Prehliadka závodu

Prehliadka závodu Kia Slovakia je určená pre našich obchodných partnerov, novinárov, študentov stredných odborných a vysokých technických škôl.

Predtým ako sa rozhodnete navštíviť náš závod a zaregistrovať sa v našom registračnom systéme pre návštevníkov, prečítajte si prosím pozorne všetky
informácie a podmienky, za ktorých je možné navštíviť výrobný závod Kia Slovakia.

V prípade záujmu o návštevu a prehliadku výrobného závodu prosím vyplňte registračný formulár

Kia Slovakia si vyhradzuje právo na presun alebo zrušenie návštevy.