_________
Dobrovoľnícke aktivity

–––––––––
Kia Motors Slovakia podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov