DOBROVOĽNÍCTVO

Prázdny

Kia Slovakia podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov

 

Dôležitou súčasťou aktivít spoločnosti je podpora angažovanosti zamestnancov v oblasti verejnoprospešných aktivít. Na základe ich odporúčaní bolo v roku 2023 podporených v rámci zamestnaneckých programov nadácie 51 projektov zameraných na zelené iniciatívy, sociálnu a zdravotnú pomoc. V rámci dvoch kôl mobilného darcovstva krvi 30 kolegov priamo v závode Kia Slovakia darovalo najcennejšiu tekutinu. 109 aktívnych zamestnancov sa osobne zúčastnilo zaujímavých dobrovoľníckych aktivít na pomoc neziskovým organizáciám v Žilinskom kraji a iniciatívy Naše Mesto, kde pomáhali pri obnove školských záhrad, kultúrnych pamiatok a prvkov miestnej architektúry.