_________
Štipendijný program pre študentov stredných škôl

–––––––––
Štipendijný program pre študentov stredných škôl

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený žiakom stredných odborných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.


Koho hľadáme?

V školskom roku 2018/2019 hľadáme žiakov stredných odborných škôl (3. ročník - ukončenie štúdia výučnym listom,
3. a 4. ročník - ukončenie štúdia maturitnou skúškou, 4.a 5. ročník - ukončenie štúdia maturitnou skúškou (nadstavbové štúdium) so zameraním na:

 • mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechatronik, mechanik elektrotechnik,
 • programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení,
 • autoopravár – elektrikár, karosár, lakovník,
 • mechanik špecialista automobilovej výroby.

 

Ponúkame:

 • štipendium 2 000 €/ročne (vyplatené v 4 platbách),
 • dĺžka poberania štipendia - 1 rok,
 • odbornú prax v našej spoločnosti s finančným ohodnotením,
 • po skončení SOŠ práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

 

Podmienky pre uchádzača:

 • odborná prax v Kia Motors Slovakia, - buď práve prebieha alebo ochota nastúpiť najneskôr od decembra 2018,
 • odporúčanie vedúceho pedagóga,
 • dobré študijné a učebné výsledky (známky na vysvedčení nie horšie ako „ dobré“ vrátane) pred a počas obdobia poberania štipendia,
 • po skončení SOŠ ochota pracovať v našej spoločnosti, - záväzok zotrvať v pracovnom pomere 1 rok hneď po skončení SOŠ,
 • v prípade žiaka mladšieho ako 18 rokov, súhlas zákonného zástupcu.

 

Výberový proces:

 • vyplniť prihlášku,
 • následne doručiť:
 1. žiadosť o poskytnutie štipendia,
 2. motivačný list žiaka,
 3. odporúčanie vedúceho pedagóga,
 4. kópiu doterajších vysvedčení zo SOŠ,
 5. informačný súhlas zákonného zástupcu. 

Kontakt:

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.