Takmer 300 dobrovoľníkov pomáhalo uplynulý víkend v Žiline

Pocit dobre vykonanej práce

Dobrovoľníci a nadšenci si nenechali ujsť jedinečnú príležitosť zapojiť sa do aktivít na podporu tímového ducha medzi zamestnancami. Pomohli tým, ktorí pomáhajú iným a zároveň ukázali verejnosti, že ich spoločnosti sú dobrým susedom pre svoje okolie,“ povedala o podujatí Monika Smolová z Nadácie Pontis.

Aj napriek nepriaznivým predpovediam počasia, hneď, ako sme prišli na Lietavu, zasvietilo slnko. Hrad podporujeme dlhodobo. Spolupracovali sme na osvetlení hradu a som rada, že energia, ktorú dnes vynaložíme pri manuálnych prácach, prispeje k spevneniu hradného múru,“ vysvetlila Anna Žatková, vedúca oddelenia internej a externej komunikácie Stredoslovenskej energetiky.

Okrem Lietavy dobrovoľníci maľovali v domove dôchodcov a v materskom centre, sadili kvety v útulku pre bezdomovcov, skrášľovali detské ihriská a športoviská. „Keď sme ráno prišli k Saleziánom a rozdelili nám úlohy, pomyslel som si, že je to práca aj na tri dni. Zišli sme sa veľmi dobrá partia, práca nám išla od ruky a ešte sme si užili zábavu. Kolegovia sa už pýtali, kedy si podobnú aktivitu zopakujeme,“ popísal svoje pocity z účasti na Našej Žiline Radim Mládenek, riaditeľ spoločnosti Walmark.

Dobrovoľníci podali veľké výkony

Pri stavbe netradičného divadla pod Rondelom dobrovoľníci namáčali slamené snopy v hline a lepili ich na konštrukciu pozostávajúcu z prepraviek od piva. Práca bola manuálne veľmi náročná a dobrovoľníci si riadne preverili svoje sily. „Títo dobrovoľníci u nás podali naozaj veľké výkony, nikdy sa nepodarilo za takýto čas spraviť tak veľa. Dopadlo to na výbornú a teším sa na budúci rok!“, pochválil podujatie Marek Adamov z kultúrneho centra Stanica Záriečie, kde sa divadlo stavalo.

V sobotu dobrovoľníci upravovali detské ihrisko Domky. „V minulosti si susedia medzi sebou viac pomáhali. Dnes nie je problém získať finančné prostriedky, ale ľudí, ktorí vám poradia, venujú svoj čas. Som rád, že sa dobrovoľníctvo a ochota pomôcť jeden druhému vracajú medzi ľudí,“ privítal dobrovoľníkov Pavol Štefanec, ktorý sa celý čas staral o hladký priebeh aktivity a priateľskú atmosféru.

Mestská polícia, primátor, viceprezidenti a charge d´affaires

Na špeciálnej základnej škole bagre a ďalšia ťažká technika upravovali priestor pred školou, aby bolo možné položiť dlažbu parkoviska. Do budovania základov parkoviska sa tak zapojili aj štyria 4 členovia hliadky mestskej polície. O aktivite sa dozvedeli pri štandardnej obhliadke a hneď požiadali svojho veliteľa o povolenie zapojiť sa do tejto aktivity.

Na škole pracoval aj primátor mesta Žilina, Ivan Harman, ktorý uviedol: „Veľmi si vážim prácu neziskových organizácií a vždy rád podporím takéto aktivity nielen z titulu svojej funkcie, ale aj vlastnou, osobnou účasťou."

Žlté dobrovoľnícke tričko si obliekol aj viceprezident Kia Motors Slovakia pre administratívu, pán Young-Taek Huh. Spolu so svojimi kolegami, vyššími manažérmi z Kia Motors Slovakia, sadil stromčeky a strihal živý plot. Naša Žilina bola pre neho prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom na Slovensku. Verí, že ako veľká a úspešná firma majú povinnosť prispievať k rozvoju mesta a okolia, v ktorom pôsobia.

Súhlasil s ním aj pán Kim Gyu Young, charge d´affaires Kórejského veľvyslanectva na Slovensku. Do Žiliny prišiel pomôcť napriek tomu, že na Slovensku je krátko. Koncept firemného dobrovoľníctva sa mu natoľko zapáčil, že vyjadril záujem zapájať sa do takýchto aktivít častejšie, najmä ak jeho účasť inšpiruje ďalších dobrovoľníkov.

Pomáhame tým, ktorí pomáhajú

Personalisti naučili študentov, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a ako si napísať motivačný list. Miloš Masiarik z Kia Motors Slovakia spolu so svojím kolegom učil pracovníčky občianskeho združenia Návrat ako pracovať v MS Exceli. „Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, dozvedel som sa veľa nového o téme náhradného rodičovstva a zároveň som pomohol tým, ktorí pomáhajú iným,“ zdôvodnil svoju účasť M. Masiarik.

Medzi humanitne orientované aktivity patrilo dobrovoľné darovanie krvi. Krv darovalo 48 darcov. Zapojili sa nielen jednotlivci, ale aj celé tímy, čo dodalo odvahu aj mnohým prvodarcom.

Naša Žilina čerpala zo skúseností z podobných podujatí Naše Košice a Naša Bratislava. „Veríme, že prvý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva Naša Žilina úspešne odštartoval novú žilinskú tradíciu, pri ktorej sa o rok opäť stretneme,“ myslí si M. Smolová z Nadácie Pontis.

Kto sa zapojil do podujatia Naša Žilina

9 firiem: 16 neziskových organizácií:

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, Domov dôchodcov domov sociálnych služieb pre dospelých, Domov dôchodcov, DSS pre dospelých a útulok, Organizačná jednotka Útulok Štart, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Nadácia LÚČ, Národná transfúzna služba, Návrat, o. z. - Centrum Návrat Žilina, Občianske združenie Chránené dielne Žilina, Materské centrum Nezábudka, OZ PAPAVERO, Saleziáni Dona Bosca, Slovenská provincia, Stredná odborná škola elektrotechnická, Športový klub Juventa, Truc Sphérique – kultúrne centrum Stanica, Základná škola na Jarnej ulici, Združenie na záchranu Lietavského hradu.Johnson Controls, Kia Motors Slovakia, Metsä Tissue, mesto Žilina, Provident Financial, Slovak Telekom, Stredoslovenská energetika, T-Mobile Slovensko a Walmark