Skúška dospelosti v Kia Slovakia

Prvý deň skúšok sa konal vo Vzdelávacom stredisku Kia Slovakia v Gbeľanoch, kde mal každý zo študentov za úlohu demonštrovať svoje znalosti prostredníctvom riešenia praktických úloh na CNC miniatúrach fréz alebo sústruhov. Druhý deň maturitných skúšok sa konal priamo vo výrobných priestoroch motorárne Kia Slovakia, kde študenti mali za úlohu vysvetľovať procesy na linke kľuky motora. Študenti tak dostali príležitosť prezentovať svoje schopnosti pri obsluhe a nastavení reálnych výrobných zariadení.

„Motoráreň 1 a linka kľukového hriadeľa je ideálnym miestom konania praktickej časti maturity študentov duálneho vzdelávania pre široké spektrum činností na frézach, sústruhoch a vyvrtávačkách, na ktorých študenti demonštrujú riadny výrobný proces. Vždy radi poskytneme tieto kapacity na prípravu nových odborníkov,“ dodal Juraj Kajánek, vedúci motorárne v Kia Slovakia.

Jeden zo študentov obhajoval pred komisiou dokonca svoj vlastný projekt. „Prezentoval som vlastnú prácu o ozubených kolesách a ich modelovaní v programe SOLIDWORKS. Svoju prácu som vytvoril v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore strojárstvo a postúpil s ňou do krajského kola. Vďaka nej som získal skúsenosti nielen so samotným programovaním, ale vyskúšal som si aj prezentačné zručnosti,“ dodal maturant Richard Vangel.

Samotným praktickým maturitným skúškam v odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení predchádzala písomná skúška, na študentov čaká ešte ústna skúška. Všetci úspešní študenti majú v Kia Slovakia garantované pracovné miesto, viacerí z nich plánujú po strednej škole pokračovať ešte štúdiom na univerzite.   

Vzdelávacie stredisko Kia Slovakia v Gbeľanoch a jeho bohato vybavené učebne poskytujú študentom jedinečnú príležitosť rozvíjať sa nie len v odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ale aj iných odboroch v rámci duálneho vzdelávania, ktorého je Kia Slovakia súčasťou. Automobilka spolupracuje so strednými školami zo Žiliny, Martina a Kysuckého Nového Mesta. Sústredenie na praktickú stránku štúdia umožňuje študentom získať reálne skúsenosti a pripraviť sa na profesionálnu kariéru v tejto oblasti.