Prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku získala Kia

Výrobný závod Kia Slovakia má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Akreditované zariadenie vybavené najnovšími technológiami ovládajú priamo kvalifikovaní zamestnanci automobilky. Výsledky emisných testov áut uskutočnených v laboratóriu sú celosvetovo plne akceptovateľné tretími stranami.

Automobilka v Tepličke nad Váhom má emisné laboratórium s potrebným vybavením od začiatku výroby na Slovensku. K začiatku procesu jeho akreditácie pristúpila zhruba pred rokom. Od mája je laboratórium svojim vybavením a postupmi plne akreditované pre testovanie výfukových emisií v laboratórnych podmienkach (WLTP).

„Hlavnými dôvodmi akreditácie laboratória bolo získať najvyššie kvalitatívne ohodnotenie skúšobného laboratória v Európe a tiež zvyšujúce sa požiadavky pre emisné normy. Akreditácia laboratória je zárukou dôveryhodnosti výsledkov testov vykonávaných našimi zariadeniami. Výhodou pre Kia Slovakia je najmä fakt, že testy môžeme vykonávať priamo v našom závode, pričom výsledky sú akceptované homologizačnými orgánmi aj bez potreby ich prítomnosti,“ priblížil Tomáš Potoček, hovorca Kia Slovakia.

Pre samotnú akreditáciu bolo potrebné doplniť a upraviť kvalitatívne procesy, napríklad kalibrovať zariadenia podľa normy ISO 17025 akreditovanými spoločnosťami, vytvoriť príručku kvality, zabezpečiť zdroje a prístroje potrebné na správne vykonávanie testov podľa normy.

V budúcnosti plánuje automobilka akreditovať laboratórium aj pre testy vozidiel v reálnej premávke, tzv. RDE a po potrebných úpravách aj testy v rámci novej emisnej normy EURO 7.