Prevzali sme si ďalšie ocenenie

Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov piateho ročníka ocenenia Leading HR Organisation – súťaže, ktorá oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Štúdia HR Controlling, ktorú spoločnosť PwC Slovensko realizuje každý rok, je základom tejto súťaže. V rámci tejto štúdie vyhlásila PwC už po piatykrát súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch.

„Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v tom, že zohľadňujeme kľúčové HR indikátory, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na finančné výsledky firmy a celkovú efektivitu riadenia ľudského kapitálu,“ vraví Peter Lackó, líder oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC.

V piatom ročníku získali titul Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu 2016 tieto spoločnosti:

  • Československá obchodná banka, a. s., v sektore Bankovníctvo
  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore Poisťovníctvo
  • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore Energetika
  • Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel
  • SkyToll, a. s., v sektore Informačné technológie
  • Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., v sektore Výroba

 Aj v tomto roku boli ocenené predovšetkým veľké a medzinárodné spoločnosti. Tieto spoločnosti majú HR controlling dobre prepracovaný a často integrovaný do svojho manažérskeho systému.

„Získať ocenenie Leading HR Organisation štvrtýkrát po sebe považujeme za potvrdenie zodpovedného prístupu k riadeniu ľudských zdrojov v našej spoločnosti. Zamestnancom sa snažíme vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky, neustále investujeme do ich osobného rozvoja a kariérneho rastu. Verím, že s ich rastúcou spokojnosťou bude spoločnosť Kia Motors Slovakia aj v budúcnosti považovaná za jedného z najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku,“ povedal Marián Lakatoš, vedúceho oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Menšie spoločnosti na Slovensku sa skôr venujú analýze čiastkových oblastí ľudského kapitálu, ktoré sú pre nich v tom čase aktuálne. Najčastejšie sledovanými a porovnávanými oblasťami sú odmeňovanie, nábor zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov s cieľom zlepšiť ich efektivitu.

„Efektívne riadenie ľudí vo firmách je synergickým efektom špecialistov na ľudské zdroje a manažmentu spoločnosti. Preto aj naše ocenenie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na riadení ľudí v spoločnosti,“ dodáva Peter Lackó.

Celkovo je možné povedať, že slovenské firmy stále využívajú HR controlling v spojení s hlbšou analýzou dát veľmi málo v porovnaní s vyspelými západnými ekonomikami. Pritom veľkou výzvou pre mnohé spoločnosti a dokonca sektory je nábor kvalifikovanej pracovnej sily a udržanie kvalitných pracovníkov. Takéto výzvy poskytujú špecialistom v oblasti ľudských zdrojov jedinečné možnosti posilniť ich kompetenciu lepšie analyzovať existujúce dáta, potvrdzovať hypotézy a spolu s manažmentom prinášať vhodné riešenia do budúcnosti.