Predseda Národného zhromaždenia Kórejskej republiky navštívil závod Kia Motors Slovakia

Počas stretnutia s vedením spoločnosti diskutovali nielen o aktuálnom stave spoločnosti, ale aj výzvach ktoré ju čakajú v najbližšom období. Počas návštevy závodu ocenil pán Chung úroveň komunikácie medzi vedením spoločnosti a zamestnancami.

„Je pre nás veľkou cťou, že predseda kórejského parlamentu považuje naše vozidlá za prirodzeného reprezentanta Kórejskej republiky v Európe. Počas návštevy vyslovil presvedčenie, že pokiaľ budeme vozidlá aj naďalej vyrábať podľa globálnych štandardov, budeme jedným z najlepších výrobcov vozidiel na svete,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia aktuálne patrí medzi najväčších výrobcov, exportérov a platcov dane na Slovensku. Vo vzťahu k štátnym inštitúciám a organizáciám, dodávateľom, obchodným partnerom či vlastným zamestnancom, si dlhodobo plní všetky svoje záväzky.

Férový a zodpovedný prístup spoločnosti Kia Motors Slovakia ocenila aj Nadácia Pontis, ktorá jej v kategórii Zodpovedná veľká firma udelila ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016. Pri hodnotení ocenila jedinečný koncept poradenských miestností, ktoré sú k dispozícii zamestnancom priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci sa tak aktívne podieľajú na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Spoločnosť taktiež dlhodobo podporuje región, v ktorom pôsobí, napríklad financovaním projektov či podporou dobrovoľníckych aktivít zamestnancov.