Nová štúdia ozrejmuje sociálno-ekonomický prínos značky Kia v Európe

Nová štúdia zverejnená poprednou nezávislou európskou konzultačnou spoločnosťou London Economics potvrdzuje významný prínos, ktorý Kia Motors Europe má na európsku ekonomiku.

Nová štúdia s názvom Ekonomický a sociálny prínos prameniaci z prítomnosti značky Kia v Európe zistila, že 184 386 ľudí vďačí za svoju prácu práve pôsobeniu značky v Európe, ktorí sú zamestnaní buď priamo spoločnosťou Kia alebo v dodávateľskom reťazci, predaji, či distribúcii.

Vrátene colných poplatkov, dane z príjmu a z predaja prispela Kia v roku 2016 vo forme daní do rozpočtov európskych krajín sumou 1,2 milliardy eur, čím ďalej podporuje rozvoj jednotlivých ekonomík v celom regióne. Táto suma sa od roku 2013 zvýšila o takmer 39 %, kedy Kia na daniach v Európe zaplatila 865 miliónov eur.

Štúdia London Economics vyčíslila, že výška dopadu značky Kia na európske ekonomiky dosiahla objem 7,6 milliardy eur. Táto suma sa odvíja od hrubej pridanej hodnoty, ktorú vytvárajú európske prevádzky značky Kia, berúc do úvahy ekonomický prínos k tvorbe hrubého domáceho produktu a predstavujú hodnotu tovarov a služieb vytvorených vstupnými nákladmi spoločnosti.

Výrobný závod značky Kia pri Žiline zamestnáva viac ako 3 800 ľudí na plný úväzok. Kia Motors Slovakia nakúpila v minulom roku tovar vo výške 5,2 miliardy eur, z ktorých tovar v objeme 3,8 miliardy (73 %) pochádzal priamo z Európy. Závod v tomto roku investuje 130 miliónov eur na prípravu liniek na výrobu nových modelov.

Michael Cole, prevádzkový riaditeľ Kia Motors Europe reagoval: „Kia urobila v Európe niekoľko miliardovú investíciu, z čoho profitujú naši zákazníci, zamestnanci ako aj komunita na celom kontinente. Štúdia odhaľuje rozsah nášho celkového príspevku pre európsku ekonomiku a náš prísľub k ďalšiemu rozvoju produktov a výroby zaručuje, že tento prínos bude naďalej rásť.”

V roku 2016 predala Kia v Európskej únii 435 316 automobilov, čo je o 12,7 % viac v porovnaní z rokom 2015 a predstavuje 2,9-percentný podiel na trhu. Počas prvých troch kvartálov tohto roka predala Kia v Európe 364 924 vozidiel, nárast o 8,1 % v medziročnom porovnaní, čím sa kumulatívny trhový podiel dostáva na 3 %.