Kia úspešne ukončila prvú fázu rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Predstavitelia spoločnosti Kia Motors Slovakia dnes po úspešnom ukončení prvej fázy rekonštrukcie odovzdali do opätovného užívania štyri vynovené oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. V období od 1. júna do konca októbra tohto roku prešli prestavbou oddelenia pediatrie, oftalmológie, otorinolaryngológie a liečebne dlhodobo chorých. Stavebné práce boli financované prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Z celkovej sumy 370 000 eur boli zrekonštruované nielen nemocničné priestory, ale časť finančných prostriedkov bola použitá i na nákup polohovateľných postelí a ďalšieho potrebného vybavenia izieb pre pacientov. Zatiaľ, čo prvú fázu projektu realizovala spoločnosť Kia cez svoj nadačný fond v Nadácii Pontis, druhú fázu bude od januára 2016 zastrešovať výlučne prostredníctvom vlastnej novozriadenej nadácie.

„ Najväčší prínos rekonštrukcie nemocnice vidím v pocitoch pacientov, ktorí sa budú vďaka zrekonštruovaným priestorom cítiť pohodlnejšie. Prijímame množstvo pozitívnych ohlasov nielen od rodičov detských pacientov, ale aj od dospelých pacientov. Ľudia poznajú dlhoročný nedostatočný technický stav jednotlivých oddelení a ich ohlasy sú nám tlmočené mnohokrát v superlatívoch, pričom nešetria slovami chvály na adresu spoločnosti Kia Motors Slovakia, “ povedal MUDr. Ivan Mačuga, riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v období od júna do konca októbra tohto roka finančne i technicky zabezpečila výmenu 16 kusov interiérových a exteriérových dvier, 212 okien ako aj prestavbu balkónov na štyroch zrekonštruovaných oddeleniach. Počas stavebných úprav sa použilo 403,22 m2 zábradlia a položilo sa 1 236,8 m2 PVC.

„Rekonštrukcia žilinskej nemocnice predstavuje pre našu spoločnosť ďalší z dlhodobých projektov. Naším cieľom je zlepšenie podmienok nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotnícky personál, ktorý sa o nich dennodenne stará. Starostlivosť o chorých ľudí nie je pre nich len zamestnaním, ale aj životným poslaním. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zamerať oblasť spoločensky zodpovedného podnikania práve na oblasť zdravia,“ povedal Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Celkom 38 dobrovoľníkov z automobilky sa podieľalo na vymaľovaní izieb pediatrického oddelenia. Dobrovoľníckou činnosťou v priestoroch nemocnice strávili viac ako 260 hodín. Závod Kia prostredníctvom svojho Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis použil sumu 370 000 eur na samotnú rekonštrukciu, ako aj nákup zdravotníckych pomôcok. Zakúpených bolo 24 nemocničných polohovateľných postelí, 24 nočných stolíkov a 24 matracov. Spoločnosť zároveň nemocnici darovala 200 stoličiek, 70 svietidiel a 270 kusov úsporných žiariviek. Počas návštevy detského oddelenia zástupcovia spoločnosti Kia v spolupráci s klaunami z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, rozdali najmenším pacientom omaľovánky, kresliace potreby a hračky.

Druhá fáza projektu rekonštrukcie žilinskej nemocnice je naplánovaná na obdobie rokov 2016 až 2017. Jej súčasťou bude aj dokončenie rekonštrukčných prác v liečebni dlhodobo chorých a pediatrie, kde vďaka terénnym úpravám vznikne priestor na vybudovanie detského parku. Nový šat v blízkej budúcnosti získa aj oddelenie urológie. Spomínané práce budú od budúceho roku realizované už pod hlavičkou novovzniknutej Nadácie Kia Motors Slovakia.