Kia Slovakia vymenovala do vedenia spoločnosti prvých slovenských viceprezidentov

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa členmi vedenia výrobného závodu Kia Slovakia stali po prvýkrát slovenskí manažéri. Viceprezidentom zodpovedným za vedenie výrobnej divízie sa stal Roman Kraľovanský, administratívnu divíziu povedie Branislav Imre.  Ide o výsledok dlhodobej snahy a cielenej prípravy na lokalizáciu najvyšších riadiacich postov v Kia Slovakia.

„Je pre mňa veľkou cťou a zároveň výzvou viesť v Kia Slovakia divíziu výroby. Pevne verím, že sa pod mojím vedením bude aj naďalej úspešne rozvíjať naša produkcia modelov Ceed a Sportage a pripravíme sa na budúcu transformáciu automobilového priemyslu. Medzi moje priority patrí kvalita vyrábaných automobilov, neustále zlepšovanie pracovného prostredia, bezpečnosť a stabilita zamestnania pre našich zamestnancov a ich rodiny“, povedal Roman Kraľovanský, viceprezident divízie výroba v Kia Slovakia.

Roman Kraľovanský začal svoju kariéru v Kia Slovakia na jar v roku 2005, keď začal pracovať na sekcii údržby na lisovni, neskôr pôsobil ako vedúci údržby pre sekcie lisovňa, zvarovňa a motoráreň až do roku 2009. Od roku 2010 bol menovaný za vedúceho oddelenia karosáreň, kde zodpovedal za výrobu karosérií vozidiel. Neskôr viedol počas piatich rokov finálnu montáž automobilov. V októbri 2017 bol menovaný do pozície vedúceho výrobnej subdivízie, pričom zodpovedal za kompletnú výrobu vozidiel od lisovania, cez ich zváranie, lakovanie vrátane montáže, k čomu v apríli 2022 pribudla aj výroba motorov. Od 1. septembra 2022 bol vymenovaný do funkcie viceprezidenta zodpovedného za vedenie výrobnej divízie a vrátane oddelenia údržby a riadenia výroby. 

Branislav Imre absolvoval štúdium Priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte Vysokej školy dopravnej a spojov v Žiline. Do spoločnosti Kia Slovakia nastúpil v roku 2005 a podieľal sa na výstavbe závodu na výrobu motorov. Od roku 2009 pracoval ako vedúci sekcie obrábania dielov motora. V roku 2012 bol vymenovaný na pozíciu vedúceho sekcie montáže motorov. V roku 2014 sa ujal pozície vedúceho oddelenia výroby motorov. Počas svojho pôsobenia participoval na zabezpečení plynulej výroby dvoch závodov na výrobu motorov a riadil sekcie výroby, inžinieringu a údržby. Začiatkom roku 2018 prešiel na pozíciu vedúceho oddelenia kvality s cieľom zefektívniť procesy riadenia kvality v úzkej spolupráci s výrobnými oddeleniami. Od 1. septembra 2022 bol vymenovaný do funkcie Viceprezidenta zodpovedného za vedenie divízie administratíva.