Kia rozvíja mobilitu, bezpečnosť a podporuje vzdelávanie v žilinskom regióne

Spoločnosť Kia Motors Slovakia dnes v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne odovzdala stredným odborným školám a univerzitám z celého Slovenska 13 automobilov, 8 motorov a 3 rezy motora na vzdelávacie účely. V školiacom centre sa zároveň koná aj druhý ročník anglického denného letného tábora, počas ktorého deti hravou formou komunikujú v angličtine snažiac sa prelomiť jazykovú bariéru a bez ostychu používať cudzí jazyk. Spoločnosť Kia zameriava svoje filantropické aktivity na zvyšovanie mobility, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a vzdelávanie mládeže v žilinskom regióne. Závod v prvom polroku 2012 priamo a tiež prostredníctvom svojho Nadačného fondu Kia inicioval a podporil projekty finančnou sumou vo výške viac ako 200 000,- eur. Partnermi realizovaných projektov boli mesto Žilina, okolité obce, neziskové organizácie, základné a stredné školy ako aj univerzity. „Prostredníctvom filantropických aktivít sa snažíme zodpovedne pristupovať k rozvoju žilinského regiónu. Aktívne komunikujeme so základnými a strednými školami, univerzitami, neziskovými organizáciami, predstaviteľmi mesta Žiliny, ako aj okolitých obcí a podporujeme projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života v regióne. Veľkú zásluhu na tom má aj dobrovoľníctvo, do ktorého sa zapája čoraz viac našich zamestnancov,“ povedal Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Mládež a vzdelávanie

Spoločnosť Kia Motors Slovakia spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami už od roku 2006. V roku 2012 závod daroval školám a univerzitám spolu 13 vozidiel, 8 motorov a 3 rezy motora slúžiace na vystavenie. V školskom roku 2011-2012 absolvovalo odbornú prax priamo v závode spoločnosti 63 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním zo žilinského regiónu. Kia organizuje pre 130 detí z okolitých obcí v období od 9. júla do 28. augusta druhý ročník anglického denného letného tábora v štyroch turnusoch. Týždňový program pozostáva z teoretickej výučby, interaktívnych jazykových hier a zážitkových aktivít. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí lukostreľba, ukážka práce požiarnikov a psovodov, ale aj tvorivé dielne. Študenti stredných odborných škôl a univerzít sa aj v roku 2012 budú môcť uchádzať o štipendium a zapojiť sa do rôznych súťaží zameraných na praktické využitie svojich vedomostí a podporu kreativity.

Mobilita

Spoločnosť Kia darovala v januári tohto roku miliónty automobil občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors s cieľom zvýšiť kvalitu a mobilitu pri poskytovaní ich služieb. Závod podal pomocnú ruku aj obci Zborov nad Bystricou v marci 2012, keď finančnou sumou 30 000,- eur podporil rekonštrukciu troch mostov zničených vplyvom záplav.

Spoločnosť sa rozhodla finančne pomôcť aj handicapovaným športovcom. Atléti z klubu Proficio sa v júni zúčastnili Majstrovstiev Európy zdravotne postihnutých športovcov v holandskom meste Stadskanaal. Július Hutka v hode oštepom získal titul majstra Európy. Adrián Matušik skončil vo vrhu guľou druhý a v hode diskom obsadil tretie miesto. Druhý menovaný bude reprezentovať na XIV. Paralympijskych hrách v Londýne. Kia tiež podporila Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča, ktorého členovia sa budú aj vďaka podpore spoločnosti Kia pripravovať na tohtoročné preteky Európskeho pohára a zimnú Paralympiádu v Soči v roku 2014. Nikola Konkoľová, hráčka Šachového klubu Ružomberok, mohla vďaka podpore spoločnosti v máji 2012 vycestovať do Chorvátska na 12. Majstrovstvá sveta IPCA ťažko telesne postihnutých športovcov, kde vo svojej juniorskej kategórii obhájila zlato. Už o dva mesiace bude Nikola reprezentovať na šachovej olympiáde IPCA v Istanbule.

Spolupráca s okolitými obcami

Závod Kia zverejnil v polovici júla i výsledky grantového programu, do ktorého sa mohli zapojiť okolité obce (Gbeľany, Krasňany, Mojš, Nededza, Teplička nad Váhom a Varín). Finančné prostriedky vo výške 45 000,- eur z Nadačného fondu Kia budú prerozdelené na projekty zamerané na podporu mobility znevýhodnených, životného prostredia, poskytovanie sociálnej pomoci, ako aj na podporu a rozvoj telesnej kultúry. Závod aktuálne organizuje pre obyvateľov okolitých obcí prehliadku jednotlivých výrobných hál.

4. ročník Zamestnaneckého grantového programu zameraný na mobilitu

V rámci Zamestnaneckého grantového programu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia je na projekty v roku 2012 vyčlenená suma 50 000,- eur. Závod podporuje 20 projektov zameraných na rozvoj mobility znevýhodnených, bezpečnú premávku a infraštruktúru v Žilinskom kraji. Každý projekt bol odporučený priamo zamestnancom spoločnosti Kia Motors Slovakia. Jedným z nich je aj projekt Základnej školy J. A. Komenského v Čadci, ktorej bol pridelený grant na zriadenie dopravného ihriska pre deti.

Životné prostredie

Projekt s názvom Komunitné záhrady má za cieľ vybudovať oddychové zóny v meste Žilina. Budú slúžiť obyvateľom na relax a športové aktivity. V júni Kia finančne podporila úpravu a údržbu turistických chodníkov v pohorí Malá Fatra. Aj v roku 2012 bude spoločnosť pokračovať vo svojom partnerstve s najvýznamnejším festivalom v Strednej a Východnej Európe o trvalo udržateľnom rozvoji – Ekotopfilm, ktorý v októbri 2012 odštartuje už svoj 39. ročník.

Dobrovoľníctvo

Spoločnosť Kia Motors Slovakia začala v roku 2011 s podporou dobrovoľníctva z radov svojich zamestnancov. V roku 2012 sa zúčastnilo najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku Naše Mesto – Naša Žilina 104 zamestnancov. V priebehu celého polroka 2012 zamestnanci vykonávali rôzne dobrovoľnícke aktivity v Detskom domove Bytča, v Diecéznej charite Žilina, na Stanici-Záriečie a v Ekocentre Zázrivá a iných. Spoločnosť zorganizovala v marci v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 10. jubilejné darovanie krvi priamo v závode, do ktorého sa zapojilo 23 zamestnancov. Celkovo sa na dobrovoľníctvo odhodlalo v spoločnosti Kia Motors Slovakia počas prvých šiestich mesiacov roku 2012 202 zamestnancov.