Kia prispieva k ekonomickému rastu Slovenska a sociálnemu rozvoju v žilinskom regióne

Do dnešného dňa spoločnosť Kia Motors Slovakia (Kia) vyprodukovala v roku 2012 viac ako 285 000 automobilov, vďaka čomu prekonala svoj ročný výrobný plán. Do konca roka by mal celkový počet vyrobených áut stúpnuť na viac ako 290 000 kusov. Závod ako každý rok aj počas nasledujúcich vianočných sviatkov pozastaví výrobu. Cieľom tohtoročnej zimnej odstávky je inštalácia nových technológií, údržba a príprava výrobných liniek na sériovú produkciu trojdverového športového modelu pro_cee’d. Kia ho plánuje zaradiť do výroby v prvom štvrťroku 2013. Okrem toho začne v polovici mája vyrábať svoj prvý hot hatch - športovú päťdverovú a trojdverovú verziu modelu Kia cee’d s 1,6-litrovým T-GDI benzínovým turbomotorom s maximálnym výkonom 204 koní. Spoločnosť Kia Motors Slovakia v roku 2012 podporila filantropické aktivity a projekty zamerané na rozvoj mobility, ochranu životného prostredia a bezpečnosť v žilinskom regióne v celkovej sume 685 000 EUR. „Tento rok je pre našu spoločnosť z pohľadu výroby doposiaľ tým najlepším. Všetky očakávania sa naplnili vďaka vytrvalej a dôkladnej práci našich zamestnancov. Budúci rok predstavuje pre nás ďalšiu výzvu, keďže plánujeme spustiť sériovú výrobu nového modelu pro_cee’d,” povedal Kook-Hyun Shim, viceprezident a vedúci útvaru Výroba spoločnosti Kia Motors Slovakia. Závod Kia ako zodpovedný občan vo svojom regióne podporuje aktivity, ktoré sú primárne zamerané na sebarealizáciu zdravotne postihnutých ľudí, rovnosť príležitostí pre minoritné skupiny obyvateľov, zvýšenie environmentálnej stability a bezpečnosti, vzdelávanie, kultúru a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov. Spoločnosť prispela na realizáciu filantropických aktivít formou priamej finančnej pomoci či prostredníctvom rôznych individuálnych darov celkovou sumou 513 000 EUR. Vďaka Nadačnému fondu Kia v Nadácii Pontis prerozdelila 172 000 EUR na podporu projektov zameraných na životné prostredie, mobilitu a vzdelávanie. „Napriek množstvu pracovných povinností sa 311 našich zamestnancov zapojilo do dobrovoľníctva. Vďaka podpore rôznych projektov sa nám podarilo nadviazať silné partnerstvá s neziskovými organizáciami, ktoré jednotlivé aktivity zastrešovali. Zamestnanci sa sami rozhodli pre nezištnú pomoc a veľmi sa tešíme, že podali pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Ich rozhodnutie plne podporujeme,” povedal Dušan Dvořák, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia.

3200.jpg

Dobrovoľníctvo

Kia podporuje dobrovoľníctvo svojich zamestnancov na mesačnej báze. Spolu 311 z nich participovalo na rôznych dobrovoľníckych aktivitách zameraných na pomoc tam, kde je najviac potrebná. Útulky pre zvieratá, detské domovy, environmentálne a cyklistické organizácie – každá z nich uvítala pomoc zo strany zanietených dobrovoľníkov. Spoločnosť navyše organizuje dni darovania krvi priamo vo svojom závode. V roku 2012 tak malo možnosť darovať krv 59 zamestnancov. Kia naviac uskutočnila jarnú a jesennú zbierku šatstva, hračiek, stravných lístkov a potrieb pre rodiny žijúce v zlých sociálnych podmienkach, či žilinskú charitu, ktorá sa stará o bezdomovcov. V piatok 7. decembra popoludní sa viac ako 50 dobrovoľníkov odhodlalo vyčistiť v Martine svah tiahnuci sa od Strednej priemyselnej školy, popod Slovenskú národnú knižnicu, lekársku fakultu až po Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha. Viac informácií o aktivite nájdete v: Tlačová správa

Mobilita

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a neziskovými organizáciami podporila spoločnosť Kia budovanie a značenie cyklotrás v žilinskom regióne. V rámci projektu s názvom BikeKIA, ktorého časť pokrýva budovanie cyklotrasy medzi hradom Strečno a Budatínskym zámkom, sa dokončila lávka ponad biokoridor, drobná architektúra a úprava povrchu trasy. Verejnosti bude cyklotrasa sprístupnená na jar budúceho roku. Vďaka Zamestnaneckému grantovému programu sa podarilo zrekonštruovať detské dopravné ihrisko v Regionálnom centre autistov na zabezpečenie interaktívneho spôsobu dopravy pre mentálne postihnutých. Viac informácií o projekte nájdete v : Tlačová správa

3199.jpg

Životné prostredie a bezpečnosť

Kia prispela v roku 2012 sumou 34 000 EUR na revitalizáciu žilinského lesoparku Chrasť a nových oddychových zón. Hlavná časť rekonštrukcie a rekultivácia boli ukončené len pred nedávnom, rovnako ako aj chodníky pre návštevníkov parku. Oficiálne otvorenie zóny je pripravené už na budúcu jar. Viac informácii o projekte nájdete v: Tlačová správa

S cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a školopovinných detí, spoločnosť Kia taktiež investovala do označenia rizikových priechodov pre chodcov v blízkosti škôl. Projekt bol nateraz realizovaný na 11 rôznych miestach v Žiline a okolitých obciach.

3198.jpg

Vzdelávanie a bezpečnosť

Kia zorganizovala počas letných prázdnin druhý ročník anglického denného letného tábora pre 130 detí z okolitých obcí, aby im pomohla zlepšiť ich jazykové znalosti. Lektori sa usilovali rozvíjať ich predstavivosť a kreativitu. Týždenný tábor pozostával z teoretickej časti a interaktívnych jazykových hier. Spoločnosť zrealizovala aj druhý ročník súťaže pre žiakov základných škôl a tretí ročník súťaže Kia Innovation Award, ktorá je určená študentom stredných odborných škôl. Viac informácií možno nájsť na: Tlačová správa