Kia Motors Slovakia z dôvodu šírenia koronavírusu preruší výrobu na dva týždne od 23. marca 2020

Kia Motors Slovakia s plným vedomím a zodpovednosťou za zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a za účelom zabránenia šírenia koronavírusu dočasne preruší výrobu od  pondelka 23. marca.

Toto opatrenie sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, okrem tých, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.