Kia Motors Slovakia už päť mesiacov čaká na kompromis od odborovej organizácie

Kým KMS bola ochotná upraviť svoju ponuku na základe odporúčaní sprostredkovateľky, ktorá do procesu kolektívneho vyjednávania vstúpila začiatkom februára, odbory podobný ústretový krok neurobili.

Odborová organizácia naďalej požaduje zvýšenie miezd o minimálne 117 eur mesačne, pričom sa odvoláva na fakt, že o podobnú sumu rástli platy v KMS aj vlani. Ignoruje tým skutočnosť, že v minulom roku šlo o výrazne nadpriemerný a skokový rast miezd.  Už dnes zarábajú výrobní pracovníci KMS v priemere 1 458 eur mesačne a patria tak medzi 15 % najlepšie platených zamestnancov na Slovensku. Argumenty odborovej organizácie na odôvodnenie požadovaného nárastu sú postavené na subjektívnych pocitoch, ktoré nezodpovedajú situácii na trhu práce. Nestotožnila sa s nimi ani sprostredkovateľka, ktorej odporúčania, vrátane dohody na 24 mesiacov, odbory odmietli.

„Nie je možné proces kolektívneho vyjednávania postaviť na tom, že ustupovať bude  len zamestnávateľ, kým druhá strana iba opakuje tie isté argumenty bez snahy priblížiť sa k dohode,“ hovorí Anton Ondrej, riaditeľ ľudských zdrojov. „Štandardným postupom pri vyjednávaní je, že sa o dohodu snažia obe strany. KMS vyvíjala iniciatívu už päť mesiacov, keďže  predložila svoj prvý návrh na zvyšovanie miezd výrobných zamestnancov v novembri 2017. Budeme sa brániť prijatiu požiadaviek, ktoré uprednostňujú krátkodobý skokový nárast miezd na úkor budúcnosti,“ dodal Anton Ondrej.

KMS prístup odborovej organizácie odmieta a zotrváva na svojej ponuke, keď zamestnancom predstavila dva varianty rastu tarifných platov. Prvá možnosť počíta s rastom mzdy o 90,12 eura mesačne v rokoch 2018, 2019 a 2020. Kumulatívne by teda narástla o vyše 270 eur. Alternatíva č. 2 ponúka garanciu rastu miezd v období dvoch rokov, v každom z nich o 87,60 eura.

Okrem toho spoločnosť ponúkla zamestnancom aj zavedenie 13. a 14. platu s nárokom na daňové a odvodové úľavy zo strany štátu. Vďaka tomu by čistý príjem pracovníkov KMS vzrástol o približne tisíc dvesto eur počas troch rokov. Pri zavedení 13. a 14. platu by bola ponuka KMS na reálny rast miezd približne rovnaká, ako požadujú odbory, no musela by sa aspoň čiastočne zmeniť štruktúra vyplácania bonusov pri zachovaní ich aktuálnej výšky. Odbory odmietajú spolupracovať pri vysvetlení tejto možnosti zamestnancom, aj keď bez ich súhlasu sa tieto zmeny nemôžu uplatniť.

„Veríme, že zamestnanci zvážia ponuku spoločnosti, ktorá im garantuje, že aj naďalej budú patriť medzi najlepšie platených ľudí na Slovensku. Vyhrocovanie situácie za každú cenu totiž neprospieva tak zamestnávateľovi, ani zamestnancom. Pevne veríme, že odbory svoj postoj prehodnotia a umožnia uzavretie racionálnej dohody,“ uzatvára Anton Ondrej.