Departments with open job positions:

Accounting & Finance
Body
Cost Control
Human Resources
Employee Relations
Education & Training
General Affairs
Legal
Public Relations
Facility & Utility
Safety & Environment
Press
Engine
Maintenance
Production Management
Sales Management
Quality Management
Quality Assurance
Engine Quality Management
Parts Development
General Purchasing
Transportation & Customs
Technická správa budov a zariadení
Lakovňa
Výroba a montáž motorov
Nákup materiálov a technológií
Dobrovoľníctvo
Kvalita dodávateľov
Supplier Quality
Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.