Tae Jin Kim

Finančný riaditeľ, vedúci divízie financíí

Prázdny

V roku 1995 začal Tae Jin Kim pracovať na účtovnom oddelení Kia Motors Corporation (KMC). Pred nástupom do Kia Motors Slovakia na pozíciu finančného riaditeľa a vedúceho divízie financií v roku 2019, pôsobil Tae Jin Kim ako vedúci oddelenia riadenia spoločnosti v Kia Motors Deutschland a od roku 2004 do roku 2009 ako finančný riaditeľ v spoločnosti Kia Motors Austria.

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.