–––––––––
Vedenie spoločnosti

––––––––
VEDENIE SPOLOČNOSTI

–––––––––
Kyong-Jae Lee

Prezident a CEO

Kyong-Jae Lee svoju kariéru v spoločnosti Hyundai Motor naštartoval v roku 1985. Pracoval vo výrobnom závode Hyundai Motor Manufacturing Alabama v rokoch 2002 až 2006. Následne svoj profesijný rast rozvíjal v závode Hyundai Motor Manufacturing Czech do roku 2012. Od januára 2016 pôsobil v spoločnosti Kia Motors Slovakia ako viceprezident divízie Výroba. Od 1. decembra 2018 pôsobí aj ako jej prezident a výkonný riaditeľ.