–––––––––
Vedenie spoločnosti

––––––––
VEDENIE SPOLOČNOSTI

–––––––––
Jun-Gyu Lee

Finančný riaditeľ, vedúci divízie
Riadenie spoločnosti

Jun-Gyu Lee začal svoju kariéru v spoločnosti Hyundai Motor ako člen tímu zahraničný kapitál v roku 1994. V roku 2010 sa presunul do spoločnosti Kia Motors Corporation ako člen globálneho finančného oddelenia. Od marca 2015 pôsobí ako finančný riaditeľ v spoločnosti Kia Motors Slovakia.