Jong Mahn Chung

Viceprezident divízie Riadenia kvality

Prázdny

Jong Mahn Chung začal svoju kariéru v Kia Motors Corporation v roku 2000. Pred svojím príchodom do Kia Motors Slovakia bol takmer 20 rokov súčasťou divízie kvality v Kia Motors Corporation ako vedúci oddelenia zabezpečenia kvality. Od marca 2020 pracuje ako viceprezident zodpovedný za vedenie divízie Riadenia kvality.

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.