–––––––––
Vedenie spoločnosti

––––––––
VEDENIE SPOLOČNOSTI

–––––––––
Chong Hae Koo

Finančný riaditeľ, vedúci divízie
Riadenie spoločnosti

V roku 1996 začal Chong Hae Koo pracovať na finančnom oddelení Kia Motors Corporation (KMC). Pred nástupom do Kia Motors Slovakia na pozíciu finančného riaditeľa a vedúceho divízie riadenie spoločnosti v roku 2018, pôsobil Chong Hae Koo ako vedúci oddelenia medzinárodných financií v KMC a od roku 2011 do roku 2014 ako finančný riaditeľ v spoločnosti Kia Motors UK.