For candidates

Empty
 

Position: HR Generalist

  Human Resources


Essential duties and responsibilities:

▶ Príprava, organizácia a participácia na Assessment/Development Centre
▶ Manažment kompetenčných modelov
▶ Vytváranie stratégie nástupníctva kľúčových pozícií
▶ Povyšovanie a menovanie zamestnancov
▶ Samostatná realizácia v oblasti HR projektov

Workplace:

Teplička nad Váhom

Commence date:

7/1/2021

Other requirements:

▶Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
▶Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Pracovná psychológia, psychológia
▶Prax min 2. roky

We offer:

▶ Osobné hodnotenie (0 až 15% zo základnej mzdy)
▶ Výrobný bonus každý štvrťrok
▶ Bonus za úspešný rok
▶ Flexi pracovný čas
▶ Systém Cafetéria

Proposed salary:

1300€ monthly


 
Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.