_________
For candidates

–––––––––
For candidates

Dobrovoľnícka aktivita v školskom areáli obce Sklabiňa, 10. jula 2020

More info about activity:

Popis dobrovoľníckej aktivity:
Dobrovoľníci sa budú venovať výsadbe rastlín a trávy, osádzaniu obrubníkov, úprave a zarovnávaniu terénu, navážaniu kamienkov a zeminy.

Workplace:

Školský areál v obci Sklabiňa

Other requirements:

Očakávaný počet dobrovoľníkov:
Práce sa nájde dostatok aj pre 10 kolegyniek a kolegov v krásnom malebnom prostredí. 

Požiadavky:
Dobrovoľnícka aktivita musí byť vopred schválená vašim nadriadeným a nahodená do HR portálu. Dobrovoľnícka aktivita je celodenná od 7.00 – 15.30 hod. (7.00 – 7.30 hod. BOZP školenie, 7.30 – 15.30 hod. vykonávanie aktivít). Zamestnanci si prepravu na miesto konania dobrovoľníckej aktivity a stravu zabezpečujú sami. Firma všetkým zúčastneným dobrovoľníkom zabezpečuje úrazové poistenie.

Kontaktná osoba: Eva Kľačanová, klapka 1517, eklacanova@kia.sk

Valid to:

7/8/2020

I want to participate