_________
For candidates

–––––––––
For candidates

Renovácia strarých lavičiek, plota, úprava trávnatej plochy v Rajci - 14. júl 2020

More info about activity:

Popis dobrovoľníckej aktivity:
Dobrovoľníci zrenovujú staré lavičky – zbavia ich starého náteru a následne železné nohy a drevené sedáky natrú a nalakujú. Ak sa prihlási viac dobrovoľníkov, aktivita sa rozšíri na natieranie plotu, úpravu pozemku na cintoríne, čistenie prostredia a trávnatej plochy.

Workplace:

Rajec

Other requirements:

Požiadavky:
Dobrovoľnícka aktivita musí byť vopred schválená vašim nadriadeným a nahodená do HR portálu. Dobrovoľnícka aktivita je celodenná od 7.00 – 15.30 hod. (7.00 – 7.30 hod. BOZP školenie, 7.30 – 15.30 hod. vykonávanie aktivít). Zamestnanci si prepravu na miesto konania dobrovoľníckej aktivity a stravu zabezpečujú sami. Firma všetkým zúčastneným dobrovoľníkom zabezpečuje úrazové poistenie.

Valid to:

7/10/2020

I want to participate