_________
For candidates

–––––––––
For candidates

ZŠ Hany Zelinovej - Vrútky, 25.9.2019

More info about activity:

- osádzanie obrubníkov / betónovanie
- sadenie a úprava zelene

Workplace:

Vrutky - areal ZŠ

Valid to:

9/20/2019

I want to participate