_________
For candidates

–––––––––
For candidates

Základná organizácia slovenského zväzu včelárov - 23.08.2019, Kysucké Nové Mesto

More info about activity:

- maliarske práce /maľovanie, brúsenie altánku/
- vysádzanie zelene
- úprava terénu /rozvoz zeminy/
- výroba drevených kvetináčov

Workplace:

Povina, Základná škola

Other requirements:

Dohodnúť sa na aktivite so svojím nadriadeným a v prípade povolenia sa prihlásiť na zvolenú aktivitu.
Výrobní pracovníci iba ranná zmena, nie je možné meniť zmeny. Doprava individuálna.

Valid to:

8/21/2019

I want to participate