_________
Dobrovoľníctvo

–––––––––
Kia Motors Slovakia podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov