_________
Autobusová doprava

–––––––––
Pravidelná autobusová doprava

Zmeny CP priamych aut. liniek od 14.8.2017:

 • K1 – Pridanie aut. zast. Oškerda, most.

 • K2 – Zrušenie aut. zast. v Kysuckom Lieskovci, v Rudinke a v Brodne.

 • K3

  • Zrušenie aut. zast. v Oškerda, most a Čadca, žel. zast. mesto.

  • Zriadenie aut. zast. Čadca, nám. (autobus prichádza smerom od tunela Horelica).

 • K7

  • Pridanie aut. zast. Čadca, Tesco.

  • V Kysuckom Lieskovci, Jednota bude linka zastavovať iba na rannej zmene.

  • Pre popoludňajšiu a nočnú zmenu budú spoje zastavovať iba Kysucky Lieskovec, hl. cesta.

 • Na popoludňajších spojoch Turiec sa ruší 10 min. posun.

 • CP od 14.8.2017

Prázdny