_________
Autobusová doprava

–––––––––
Pravidelná autobusová doprava

Zmeny v CP smer Kysuce zrušené od stredy 29.11.2017!

Cestovné poriadky_Priame autobusové linky od 4.12.2017:

  • T1 Vrútky/Priekopa – zrušenie aut. zast. Vrútky, Evan. kostol (presunutá na linku T7 Necpaly),

  • T6 Martin, Záturčie – zrušenie aut. zast. Vrútky, aut.st. (presunuté na linku T9 Kraľovany),

  • T9 Kraľovany – aut. zast. Vrútky, Karvaša a Blahovca sa presúva na aut. linku T7 Necpaly,

  • Zriadenie aut. zast. Varín, Horný koniec na Horný Vadičov, Bizík,

  • Na aut. linke K5a Turzovka sa ruší aut. zast. Oškerda, most. Autobus bude na aut. zast. zastavovať iba pri odvoze z KMS.

Víkendová autobusová doprava 16.-17.12.2017

 - Oznam

 - Cestovný poriadok

Autobusová doprava 19.12.2017 - 2.1.2018

- Oznam

- Cestovný poriadok 

 

Priame autobusové spoje

Autobusová doprava liniek 

Prázdny