_________
Autobusová doprava

–––––––––
Pravidelná autobusová doprava

Zmeny CP priamych aut. liniek od 12.10.2017:

  • Od 12.10.2017 dochádza k zmene CP aut. spojov zo smeru Turiec na popludňajšiu zmenu. Spoje budú odchádzať oproti pravidelnému CP zo zastávok o 10 min. skôr. Zmeny sú zapracované v CP.

  • Zmeny platia do odvolania.

Prázdny