–––––––––
Vedenie spoločnosti

––––––––
VEDENIE SPOLOČNOSTI

–––––––––
dae-Sik Kim

Prezident a CEO
 

–––––––––
Jun-Gyu Lee

Finančný riaditeľ, vedúci divízie
Riadenie spoločnosti

–––––––––
Seong-Gyu Lee

Viceprezident
zodpovedný za vedenie divízie Administratíva

–––––––––
Kyong-Jae Lee

Viceprezident zodpovedný za
vedenie divízie Výroba

–––––––––
Byung-Chan Park

Viceprezident zodpovedný za
vedenie divízie Nákup a obstarávanie

–––––––––
Yong-Joon Park

Viceprezident zodpovedný za
vedenie divízie Riadenie kvality