_________
Kontaktné údaje

–––––––––
Vzdelávanie

Kontaktný formulár

V zmysle § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, ktoré bude spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01, IČO 35876832 (ďalej len "prevádzkovateľ") spracúvať na účel spracovania mojej žiadosti podanej formou kontaktného webového formulára. Súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať elektronicky na adrese: media@kia.sk.

Oddelenie Vzdelávania

Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia sa nachádza 1,5 km od výrobného závodu spoločnosti pri obci Gbeľany.  Prevádzka bola spustená slávnostným otvorením 23. januára 2006. Od roku 2016 sú priestory ponúkané na prenájom pre externé spoločnosti.

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Vzdelávacie stredisko, Hlavná 400/1, 013 01 Gbeľany
+421  41 515 1715