_________
Kontaktné údaje

–––––––––
Všeobecný kontakt

Kontaktný formulár
V zmysle § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno
a priezvisko, e-mailová adresa, ktoré bude spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01, IČO 35876832 (ďalej len "prevádzkovateľ") spracúvať na účel spracovania mojej žiadosti podanej formou kontaktného webového formulára. Súhlas udeľujem na dobu 6 mesiacov. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať elektronicky na adrese media@kia.sk.

Adresa

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom
 


Telefón

+421 41 515 0111  
(pracovná doba: 7:00-11:30, 12:00-15:30) 


Fakturačné údaje

IČO: 35 876 832
DIČ: 2021787801
IČ DPH: SK2021787801

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 15074/L


Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
EUR účet č.: 0176078362/0900
IBAN: SK98 0900 0000 0001 7607 8362
BIC: GIBASKBX