Oddelenia s voľnými pracovnými pozíciami:

Účtovníctvo a financie
Kontrola cien
Ľudské zdroje
Zamestnanecké vzťahy
Vzdelávanie a prax
Práca s verejnosťou
Informačné technológie
Facility & Utility
Bezpečnosť a životné prostredie
Riadenie výroby
Manažment predaja
Manažment kvality
Zabezpečovania kvality
Riadenie kvality motora
Vývoj dielov
Všeobecné nakupovanie
Doprava a colné
Technická správa budov a zariadení
Lakovňa
Výroba a montáž motorov
Nákup materiálov a technológií
Dobrovoľníctvo