Voľné pracovné pozície
 • BOZP a Životné prostredie
 • Informačné technológie
 • Karosáreň
 • Komunikácia a vzťahy s verejnosťou
 • Lakovňa
 • Lisovňa
 • Ľudské zdroje
 • Manažment kvality / Kontrola kvality
 • Manažment výroby (Logistika a Plánovanie)
 • Montáž
 • Nákup materiálov a technológií
 • Účtovníctvo, financie a kontrola nákladov
 • Údržba
 • Právne
 • Predaj
 • Technická správa budov a zariadení
 • Výroba a montáž motorov
 • Všeobecné záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zabezpečovanie súčiastok a jednotlivých častí

Hľadaná pozícia: