Oddelenia s voľnými pracovnými pozíciami:

Kontrola cien
Zamestnanecké vzťahy
Vzdelávanie a prax
Všeobecné záležitosti
Právne oddelenie
Práca s verejnosťou
Informačné technológie
Facility & Utility
Lisovňa
Motoráreň
Údržba
Manažment predaja
Manažment kvality
Zabezpečovania kvality
Riadenie kvality motora
Vývoj dielov
Všeobecné nakupovanie
Doprava a colné
Technická správa budov a zariadení
Výroba a montáž motorov
Nákup materiálov a technológií