Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov a služieb

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov, ktoré obsahujú podmienky, za ktorých spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. nakupuje od dodávateľov tovary.

   

 3775.jpg

  

KMS_VOP pre nákup tovarov_1 júl 2016

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup služieb, ktoré obsahujú podmienky, za ktorých spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. nakupuje od dodávateľov služby.

 

 

3775.jpg

 

KMS_VOP pre nákup služieb_1 júl 2016