Fakturačné údaje a bankové spojenie

Sídlo firmy a fakturačná adresa

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

013 01 Teplička nad Váhom

Slovensko  

   

Fakturačné údaje

IČO: 35 876 832

DIČ: 2021787801

IČ DPH: SK2021787801

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15074/L

 

Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

EUR účet č.: 0176078362/0900

IBAN: SK98 0900 0000 0001 7607 8362

BIC: GIBASKBX