Štipendijný program pre študentov stredných škôl

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený žiakom stredných odborných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.

Koho hľadáme?

V školskom roku 2016/2017 hľadáme žiakov končiacich ročníkov stredných odborných škôl (3. ročník - ukončenie štúdia výučnym listom, 4. ročník - ukončenie štúdia maturitnou skúškou, 5. ročník - ukončenie štúdia maturitnou skúškou (nadstavbové  štúdium) so zameraním na:

 • mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechatronik, mechanik elektrotechnik,
 • programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení,
 • autoopravár – karosár, lakovník,
 • mechanik špecialista automobilovej výroby.

Ponúkame:

 • štipendium 2 000 €/ročne (vyplatené v 3 platbách),
 • dĺžka poberania štipendia - 1 rok
 • odbornú prax v našej spoločnosti s finančným ohodnotením,
 • po skončení SOŠ práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Podmienky pre uchádzača:

 • odborná prax v Kia Motors Slovakia, - buď práve prebieha alebo ochota nastúpiť najneskôr od septembra 2016,
 • odporúčanie vedúceho pedagóga,
 • dobré študijné a učebné výsledky (známky na vysvedčení nie horšie ako „ dobré“ vrátane) pred a počas obdobia poberania štipendia,
 • po skončení SOŠ ochota pracovať v našej spoločnosti, - záväzok zotrvať v pracovnom pomere 1 rok hneď po skončení SOŠ,
 • v prípade žiaka mladšieho ako 18 rokov, súhlas zákonného zástupcu

Výberový proces:

 • najneskôr do 2. júna 2016 vyplniť prihlášku
 • sledne doručiť:
 1. žiadosť o poskytnutie štipendia,
 2. motivačný list žiaka,
 3. odporúčanie vedúceho pedagóga,
 4. kópiu doterajších vysvedčení zo SOŠ,
 5. informovaný súhlas zákonného zástupcu 
 • v priebehu mája absolvovať úspešný výberový pohovor (vybraní uchádzači),
 • v letných mesiacoch absolvovať 2 týždňovú študentskú stáž na vybranom oddelení,
 • úspešní uchádzači budú vybraní po absolvovaní stáže.

Kontakt: