Štipendijný program pre študentov vysokých škôl

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.

Koho hľadáme?

V akademickom roku 2017/2018 hľadáme študentov vysokých škôl 2. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia, prípadne v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ktorí sú po ukončení štúdia ochotní pracovať na pozíciách špecialistov v oblasti:

 • strojárstvo,
 • elektrotechnika,
 • ekonomika.

Ponúkame:

 • štipendium 3 000 € (vyplatené podľa dĺžky poberania štipendia),
 • študentskú prax v našej spoločnosti,
 • po skončení VŠ práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Podmienky pre uchádzača:

 • odporúčanie vedúceho katedry,
 • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,
 • ochota odpracovať min. 32 hodín mesačne v rámci štipendia,
 • po skončení VŠ ochota pracovať v našej spoločnosti, - záväzok zotrvať v pracovnom pomere 1 rok hneď po skončení VŠ,
 • aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok.

Výberový proces:

 • najneskôr do 2. júna 2017 vyplniť prihlášku,
 • neskôr doručiť:
 1. žiadosť o poskytnutie štipendia,
 2. motivačný list študenta,
 3. odporúčanie vedúceho katedry,
 4. kópiu indexu,
 • absolvovať výberový pohovor (len vybraní uchádzači),
 • úspešní štipendisti budú vybraní po absolvovaní stáže.

Kontakt: