Obchodné verejné súťaže - školenia zamestnancov

Obchodné verejné súťaže pre firmy so záujmom realizovať školenia pre zamestnancov spoločnosti

Pri organizácii školení pre svojich zamestnancov vyhlasuje za účelom absolútnej transparentnosti spoločnosť KMS obchodnú verejnú súťaž pre spoločnosti, ktoré majú záujem realizovať tieto školenia na všetky vybrané typy školení.

Všetky informácie o obsahovej náplni školenia a podmienkach súťaže sú zverejňované osobitne pri zverejnení konkrétneho oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.


Aktuálny zoznam prebiehajúcich obchodných verejných súťaží